ZSS Stermatik - Referencje
Oczyszczalnia Ścieków Ostrowiec

Index

W czerwcu 1996 zakład nasz, w wyniku przetargu otrzymał zlecenie wykonania systemu automatyki biologiczej oczyszczalni ścieków w Ostrowcu Świętokrzyskim o wydajności dobowej do 40.000 m3.

Zadanie obejmowało:

Aparaturę pomiarowę stanowiły głównie urządzenia firmy Siemens:

Do sterownaia napędami użyto:

Funkcje programowalne zrealizowano w oparciu o:

Wizualizacja w dyspozytorni obejmująca ok. 800 zmiennych procesowych umożliwia obserwację parametrów, zmiany nastaw i rodzajów pracy wszystkich urządzeń oczyszczalni.
Ponadto, dostępne sa dedykowane funkcje raportowe oraz ewidencji remontowej silników.

Etapowe uruchamianie poszczególnych węzłów trwało od listopada 1996 do sierpnia 1997.
Prace dokumentacyjne i szkoleniowe zakończono we wrzesniu 1997.

Bardziej szczegółowe informacje dostępne są na ekranach graficznych:
(rysunki otwierają nowe okno)

konfiguracja sieci sterowników programowalnych
schemat wizualizacyjny części ściekowej oczuszczalni mechanicznej
schemat wizualizacyjny bloków biologicznych
schemat wizualizacyjny recyrkulacji osadu
schemat wizualizacyjny instalacji fermentacji osadu
parametry obwodu pomiarowego
tworzenie raportów okresowych
przeglądy napędów

 


Optymalizowano dla MS Internet Explorer 5.0
uwagi nt. serwisu WWW prosimy kierować do

webmaster@stermatik.com.pl