ZSS Stermatik
Najczęściej zadawane pytania

Index

Przedstawiamy tutaj najczęściej stawiane pytania przez użytkowników, nie będących fachowcami w dzedzinie sterowania i nie mających bezpośredniego kontaktu z wykonawcą ich systemu.
Nie są to również szczegółowe pytania techniczne, pojawiające się podczas ustaleń projektowych.
Jednak typowość problemów skłania nas do umieczenia tych kilku wyjaśnień.


Zamierzamy zakupić używaną maszynę / linię produkcyjną. Czy możecie nam pomóc w jej odbiorze technicznym w zakresie systemu sterowania?

Posiadamy urządzenia sterujące SIMATIC. Czy i w jakim czasie możecie nam dostarczyć części zamienne?

Kupiliśmy maszynę / linię produkcyjną za granicą. Na panelach operatorskich lub w systemie wizualizacji chcielibyśmy umieścić opisy w języku polskim. Czy możecie nam pomóc?

Posiadamy maszynę / linię produkcyją bez systemu sterowania lub z systemem niesprawnym. Czy możecie nam wykonać taki system lub usunąć uszkodzenie?

Mamy pracującą maszynę / linię produkcyjną. Pragniemy ją zmodyfikować w zakresie funkcji systemu sterowania. Jak to zrobić?

Posiadamy pracującą maszynę / linię produkcyjną. Wprowadzany system kontroli jakości wymaga raportowania przebiegu procesu. Czy możecie nam rozbudować sterowanie o takie funkcje?


Zamierzamy zakupić używaną maszynę / linię produkcyjną. Czy możecie nam pomóc w jej odbiorze technicznym w zakresie systemu sterowania?

To jest bardzo ważne pytanie, zadawane stosunkowo rzadko lecz często powodujące zadawanie innych pytań.
Współczesne urządzenia technologiczne posiadają coraz bardziej rozbudowane systemy sterowania.
Najlepszy stan techniczny urządzeń nie zmieni ich w sprawnie działający zestaw, o ile nie będą poprawnie sterowane.

Oferujemy pomoc techniczną w zakresie oceny oraz odbioru systemów sterowania i zadbamy o:

Ocenimy również typ zainstalowanych urządzeń sterujących oraz ich wiek.
Zakup nietypowego lub skrajnie przestarzałego systemu sterowania prowadzi nieuchronnie do konieczności jego wymiany. Koszt oraz czasochłonność takiej wymiany rosną znacząco przy braku dokumentacji systemu


Posiadamy urządzenia sterujące SIMATIC. Czy i w jakim czasie możecie nam dostarczyć części zamienne?

Tak, dostarczamy części zamienne do sterowników SIMATIC.
Podzespoły mogą być sprowadzane na indywidualne zamówienie lub dostarczane z naszego magazynu.

Dostawy na zamówienie:


Dostawa z naszego magazynu następuje natychmiast - wykaz.

Uwaga:
Termin dostawy podzespołów do systemów już nieprodukowanych może wynosić do 3 miesięcy


Kupiliśmy maszynę / linię produkcyjną za granicą. Na panelach operatorskich lub w systemie wizualizacji chcielibyśmy umieścić opisy w języku polskim. Czy możecie nam pomóc?

Na ogół tak, ale zależy to od typu instalacji.
Warunkiem wykonania takich prac stosunkowo szybko i tanio jest posiadanie wersji żródłowych systemu obsługi, jego dokumentacji oraz typowość zastosowanych rozwiązań.

Czasem konieczna jest w tym celu wymiana oprogramowania wizualizacji lub uzrądzeń wizualizacyjnych wraz z oprogramowaniem.
Jeżeli mamy do czynienia z nietypowym lub skrajnie przestarzałym systemem nie można również wykluczyć konieczności wymiany sterownika i wizualizacji wraz z oprogramowaniem.


Posiadamy maszynę / linię produkcyją bez systemu sterowania lub z systemem niesprawnym. Czy możecie nam wykonać taki system lub usunąć uszkodzenie?

Na ogół możliwa jest wymiana systemu sterowania. Potrzebne są jednak informacje o zasadzach działania urządzeń technologicznych.
Również posiadanie aktualnej dokumentacji obiektu pozwala uniknąć czasochłonnej i kosztownej identyfikacji "z natury".
Wykonujemy dość często nowe systemy sterowania do używanych wcześniej urządzeń technologicznych.

Możliwość usunięcia przez naszych specjalistów uszkodzenia systemu sterowania zależy od stopnia spełnienia poniższych warunków:

Nie oznacza to, że nie jest możliwe usunięcie usterki obiektu bez np. pełnej dokumentacji. Jednak czas wykonania prac ulega znacznemu wydłużeniu.


Mamy pracującą maszynę / linię produkcyjną. Pragniemy ją zmodyfikować w zakresie funkcji systemu sterowania. Jak to zrobić?

Modyfikacja funkcji systemu sterowania jest czynnością zbliżoną do usunięcia usterek. Prosimy przeczytać odpowiedź na poprzednie pytanie. (poprzednie pytanie)


Posiadamy pracującą maszynę / linię produkcyjną. Wprowadzany system kontroli jakości wymaga raportowania przebiegu procesu. Czy możecie nam rozbudować sterowanie o takie funkcje?

Na ogół możliwa jest rozbudowa systemu sterowania o funkcje archiwizacyjno-raportowe.
W tym celu należy dołączyć komputer wraz z odpowiednim oprogramowaniem. W zależności od warunków pracy może on być w wykonaniu przemysłowym lub biurowym.

Znacznym ułatwieniem wykonania takiej rozbudowy jest spełnienie warunków określonych dla modyfikacji lub naprawy systemu
Patrz warunki.


Adres:
Zakład Systemów Sterowania "Stermatik" sp.j.
44-105 Gliwice
ul. Wiazowa 12/2
telefony:    32 2312916,     32 2313787
telefax:      32 7390132
e-mail:   
poczta@stermatik.com.p


Optymalizowano dla MS Internet Explorer 5.0
uwagi nt. serwisu WWW prosimy kierować do

webmaster@stermatik.com.pl